Galeria zdjęć

1.10.2013 – Gala V edycji Konkursu

1.10.2012 – Gala IV edycji Konkursu

1.10.2011 – Gala III edycji Konkursu

2.10.2010 – Gala II edycji Konkursu

3.10.2009 – Gala I edycji Konkursu


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl