Kapituła Konkursu

Katarzyna Sobierajska
Przewodnicząca
Wybitna działaczka w sektorze turystyki

bp Edward Janiak
Przedstawiciel Episkopatu

Ryszard Konwerski
Prezes Polskiego Klubu Biznesu

Jan Korsak
Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

Kazimierz Kowalski
Prezes Zarządu Fundacji „Polish Prestige Hotels”

prof. dr Janusz Merski
Prezydent Polskiej Akademii Innowacji Turystyki, Rektor ALMAMER Szkoły Wyższej

Andrzej Nierychło
Redaktor, publicysta

dr Witold Rybczyński
Prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego "Wawrzyn Polskiej Turystyki", Ambasador ad personam


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl