Komitet Organizacyjny

ambasador dr Witold Rybczyński – Przewodniczący
Jest również Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki oraz Sekretarzem Generalnym Polskiej Akademii Innowacji Turystyki. Doktor historii stosunków międzynarodowych, wykładowca akademicki. Wieloletni dyplomata.

dr Zygmunt Jańczyk – Sekretarz

Członkowie:

dr Krzysztof Kandefer
doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest specjalistą w zakresie makro i mikroekonomii.

dr Jan Paweł Piotrowski
Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista historii turystyki, adiunkt ALMAMER Szkoły Wyższej, publicysta turystyczny, redaktor naczelny czasopisma Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki „TurBiznes”.

Jan Wysokiński
Wykładowca akademicki i ekspert z zakresu produktu turystycznego.


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl