Patroni medialni

Rynek podróży

TTG Polska

EXPOIN Gościnna Polska

Świat hoteli

TurBiznes


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl