Waluty:

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Organizator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług bez podania przez Uczestnika określonych danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania (dotyczyć to może np. organizowanych konkursów i promocji dla Uczestników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.

W trakcie rejestracji Uczestnik może wskazać dane osobowe, które będą upublicznione w Serwisie, jak i zastrzec możliwość upubliczniania jego danych osobowych. Uczestnik może zmienić zakres danych upublicznionych w każdym czasie, jak i całkowicie usunąć swoje dane osobowe.

Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora następujących danych technicznych i technologicznych:

1. adres IP,
2. wywołany adres internetowy (URL),
3. adres internetowy, z którego Uczestnik przeszedł na strony Serwisu,
4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Uczestnik korzysta.
5. innych informacji transmitowanych protokołem http.

Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie przez Organizatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Organizatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Uczestnika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Uczestnika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Uczestnika.