Rozstrzygnięto drugą edycję Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”
Nominowano nowych członków Polskiej Akademii Innowacji Turystyki

Stało się już tradycją, że oficjalne ogłoszenie wyników kolejnej edycji Konkursu odbywa się w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego, z udziałem licznej społeczności akademickiej i zaproszonych gości, w siedzibie prestiżowej sceny narodowej – Teatru Polskiego w Warszawie. 2 października podano do wiadomości werdykt Kapituły drugiej edycji „Wawrzynu Polskiej Turystyki”.

Laureaci drugiej edycji WAWRZYNU POLSKIEJ TURYSTYKI

 1. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
  arg.gdynia.pl

  Piękna Gdynia pragnie kojarzyć się także z turystyką pobytową. Szlak Kulinarny Centrum w Gdyni wykreowany przez Agencję jest pierwszym tego typu projektem w Polsce. W ramach projektu m.in.: oznakowano wybrane lokale gastronomiczne, zorganizowano Weekend Kulinarny. Akademia Marki Miejsc to propozycja edukacyjno- szkoleniowa dla samorządów terytorialnych. Szkolenia organizowane pod hasłem „Już dziś nastaw się na sukces EURO 2012” mają na celu przygotowanie kadr regionalnych do obsługi turystyki przyjazdowej. Rozwojowi turystyki służą także doroczne Międzynarodowe forum Gospodarcze w Gdyni (październik) oraz badania poziomu zadowolenia turystów i efektywności działań promocyjnych.

 2. „Albax” Sp. z o.o. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Kielczanka” w Kołobrzegu
  www.kielczanka.pl

  Nowoczesny hotel w cenionym centrum uzdrowiskowym i kąpielowym oraz kulturalnym to obiekt wysokiego standardu, który łączy funkcje: wypoczynkowe, leczniczo-rehabilitacyjne z oferta dla turystyki biznesowej. Wykwalifikowana kadra lekarzy i fizjoterapeutów gwarantuje wysoka jakość usług. Hotel współpracuje z biurami turystycznymi i organizacjami polonijnymi. W eksploatacji stosowane są zasady ekologii: zużycie wody, solary, utylizacja odpadów, ekologiczne meble).

 3. Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Hyrny” w Zakopanem
  www.fwp.zakopane.pl

  Jest to największy i najnowocześniejszy przyhotelowy ośrodek konferencyjny w centrum Zakopanego, wyspecjalizowany w organizacji szkoleń, turystyki motywacyjnej. Ofertę rozszerza nowo otwarte centrum odnowy biologicznej. Ośrodek uczestniczy aktywnie w życiu sportowymi i kulturalnym miasta sponsorując różne imprezy. Inwestycje, połączone z intensywnymi działaniami promocyjnymi, przyczyniły się do zmiany struktury gości. 2/3 spośród nich to uczestnicy konferencji, korzystający najczęściej także z innych usług.

 4. Gmina Mielno
  www.mielno.pl

  Znane kąpielisko morskie środkowego wybrzeża Bałtyku systematycznie wprowadza nowe atrakcje turystyczne, sprzyjające także rozwojowi turystyki pozasezonowej. Międzynarodowe Zloty Morsów skupiają uczestników i obserwatorów z wielu krajów. Imprezy Mieleńskiego lata Artystycznego są udanym splotem wydarzeń kulturalnych kierowanych do różnych grup odbiorców. Silnym magnesem są występy znanych gwiazd. Promocji turystyki służą dynamiczna Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie oraz Biuro Promocji i Informacji Turystycznej Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Inicjatywy tych organizacji kierowane są też do społeczności lokalnej, m.in. w formie szkoleń z zakresu turystyki, ochrony tradycyjnego rodzinnego rybołówstwa morskiego oraz ułatwień pozyskiwania ekologicznych źródeł energii.

 5. Gmina Wisła
  www.wisla.pl

  Malownicze całoroczne centrum turystyki w Beskidach promuje się od kilku lat w ramach porozumienia „Beskidzka 5” pod hasłem „Siła płynie z gór”. Udział w ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, wspólne publikacje, udział w targach turystycznych, wymiana informacji okazują się skuteczne. Niezależnie od imprez organizowanych wspólnie, własne inicjatywy podejmuje tez samorząd miasta Wisły. Należy do nich Festiwal Kultury Beskidzkiej, strona internetowa, prowadzenie aktywnego centrum informacji turystycznej. Nowe inwestycje służą rozszerzaniu oferty turystycznej Wisły, zwłaszcza o imprezy sportowe i rekreacyjne.

 6. Holiday Travel Sp. z o.o. Warszawa
  holidaytravel.pl

  Od 2009 r. podjęto szeroką promocję oferty Holiday Travel na rynku chińskim i indyjskim. Przygotowano katalogi ofert kulturowych „Świat a la carte” oraz spa i wellness, zorganizowano seminaria oraz kampanie promocyjne w formie roadshow w Indiach, które zaowocowały nowymi zleceniami. Przygotowano dwa programy dotyczące Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz produkt „Bursztynowy Szlak” obejmujący Gdańsk, Litwę, Łotwę i Estonię.

 7. Miasto Bielsko-Biała
  www.um.bielsko.pl

  Miasto nazywane stolicą regionu Podbeskidzia systematycznie zwiększa atrakcyjność turystyczną. Ważnym wydarzeniem są Zimowe Światowe Igrzyska Polonijne „Śląsk- Beskidy” organizowane od 2000 r. Miasto promuje inicjatywę Nordic Walking, rozwijają infrastrukturę narciarską na stokach górskich Dębowca i Szyndzielni. W 2010 r. udostępniono wielofunkcyjną halę na terenie podgórskim, która ułatwi organizację wielu imprez bez względu na warunki pogodowe. Systematycznie kontynuowane są prace rewaloryzacyjne na bielskiej starówce. Miasto promuje się dzięki owocnym kontaktom zagranicznym, w ramach Euroregionu „Beskidy”, organizując także Festiwal miast Partnerskich i targi Turystyczne. Promocję turystyki wspierają profesjonalne publikacje Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej.

 8. Miasto Kołobrzeg
  miasto.kolobrzeg.eu

  Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu skutecznie wdraża postanowienia Strategii Promocji Miasta Kołobrzeg, przyjętej w 2008 r. Jednym z podstawowych zadań jest promocja marki „Klimatyczny Kołobrzeg” poprzez: udział w targach turystycznych wydawnictwa, stronę internetową www.klimatycznykolobrzeg.pl Dużą rolę odegrały prezentacje atrakcji turystycznych miasta w centrach handlowych Warszawy, Poznania i Wrocławia. Rozszerzono zasięg oddziaływania informacji turystycznej w mieście, poprzez prowadzenie trzech punktów „it” w centrum miasta, na dworcu i w porcie.

 9. Miasto Ustka
  www.ustka.pl

  Gospodarze miasta i współpracujące z nimi organizacje pozarządowe otaczają szczególna troską estetykę przestrzeni publicznej postrzeganej jako jeden z najważniejszych atutów turystyki. Prowadzone są prace nad rewitalizacją zabytkowej dzielnicy nadmorskiej oraz promenady nad brzegiem Bałtyku. W ramach współpracy „Dwumiasta” Ustka – Słupsk realizowane są projekty kolei morskiej oraz taksówki powietrznej między tymi miastami. Wśród bogatego kalendarza imprez na szczególną uwagę zasługuje Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni. Miasto z szerokim i czystymi plażami, dobrą informacją turystyczną i infrastrukturą zdobywa liczne nagrody i pragnie nosić tytuł „Letniej Stolicy Polski”.

 10. Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie
  www.muzeum-chleba.pl

  Nowatorska placówka muzealno-oświatowa, powstała w zabytkowym mieście Górnego Śląska, z inicjatywy i środków właściciela, którym jest Izi Mankiewicz. Odwiedzający, do których należy przede wszystkim młodzież ale nie tylko, oglądają wystawę „Nasz chleb codzienny”, uczestniczą w całym procesie powstawania chleba, dowiadując się nieznanych sobie faktów. Lekcje muzealne odbywają się w dawnej klasie szkolnej.

 11. Muzeum Bursztynu, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
  www.mhmg.pl

  Blisko 1000 eksponatów ukazuje ekspozycja bursztynu, obejmująca zarówno kolekcje przyrodniczą, jak też obiekty sztuki dawnej i współczesnej. Nowością są: audioprzewodniki oraz płyta „Wirtualna wycieczka. Muzeum Bursztynu w Gdańsku”. W 2010 r. otwarto też galerię „Manufaktura bursztynu”. Placówka uczestniczy w wystawach i wernisażach krajowych i zagranicznych. Muzeum jest zdobywcą Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej.

 12. Muzeum Dworu Polskiego i Muzeum Pojazdów Konnych w Pilaszkowie
  www.museo.pl

  Muzeum mieści się w zabytkowym dworze i odrestaurowanym parku, położonym opodal Ożarowa Mazowieckiego. Jest częścią składową Ośrodka Charytatywno- Kulturalnego, utworzonego dużym wysiłkiem społecznym przez księdza doktora Edwarda Sobieraja. Organizowane są tutaj lekcje muzealne, pokazy pojazdów konnych, prowadzona działalność wydawnicza. Wśród licznych wyróżnień Muzeum otrzymało medal pamiątkowy od Ojca Świętego Jana Pawła II.

 13. Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Bielsku–Białej
  bazy.ngo.pl

  Zasługą Oddziału Stowarzyszenia jest czynny udział w podnoszeniu jakości usług hotelowych i turystycznych dla potrzeb grup polonijnych. Preferowanymi formami są wycieczki objazdowe promujące przyrodę i kulturę narodową. Oddział propaguje lokale gastronomiczne oferujące potrawy kuchni regionalnej. Za szczególne zasługi w propagowaniu turystyki placówka ta uzyskała liczne nagrody i wyróżnienia od organizacji polonijnych.

 14. Ośrodek Turystyki i Rekreacji Jeździeckiej w Kosinie
  www.konie-kosin.pl

  Wielofunkcyjny ośrodek turystyczno- rekreacyjny, położony w malowniczej dolinie Noteci, w pobliżu kompleksów leśnych i zabytkowego miasta Drezdenko, wprowadził nowe produkty turystyczne. Dzień Przygód w Stadninie Koni obejmuje oprowadzanie konne, przejażdżki bryczkami i ciuchcią kosińską. W Miasteczku „Western” odbywają się imprezy integracyjne dla firm, połączone z zabawami i grillem. Ośrodek jest wspaniałą sceneria dla efektywnych szkoleń związanych pozyskiwaniem środków unijnych a także „zielonych szkół”. Organizowane są wczasy w siodle oraz popularny „Hubertus” czyli bieg za lisem.

 15. Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka
  www.szwejk-przemysl.pl

  Siedzibą Stowarzyszenia, mającego znaczący udział w zbliżeniu kultury polskiej i czeskiej jest zabytkowy Przemyśl. Niedawno Stowarzyszenie, przy poparciu władz miasta, uzyskało własną siedzibę w Bramie Fortecznej Sanockiej Dolnej. Stowarzyszenie uczestniczyło w: Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Światowym Dniu Przewodnictwa, podjęło akcje „Obrona Twierdzy Przemyśl”, organizowało Galicyjskie Imieniny Józefa Szwejka, utworzyło stronę internetową www.szwejk-przemysl.pl.

 16. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
  www.rotwl.pl

  Jedna z najstarszym regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, charakteryzująca się dużą dynamiką działań i systematycznym rozszerzaniem szeregów członkowskich. Najważniejszym efektem w pracy organizacji jest wdrożenie twórczych procesów integracyjnych, służących kreowaniu innowacyjnych produktów turystycznych, także na obszarach o małej tradycji w tym zakresie. Stosowane formy to m.in.: kampanie promocyjne, wydawnictwa, strona internetowa, udział w targach turystycznych, iranizacja własnych imprez promocyjnych. Organizacja ma duże osiągnięcia w dziedzinie wdrażania systemu informacji turystycznej. Osiągnięcia potwierdzają, liczne nagrody i wyróżnienia, w tym certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej.

 17. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
  www.stalowowolski.pl

  Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, z okazji 10 lecia utworzenia powiatu zaktywizowało promocje miasta, kierując do społeczności lokalnej i potencjalnych turystów oraz odwiedzających biznesowych liczne publikacje, m.in. album, folder, mapę powiatu, umieszczając liczne informacje w prasie miejscowej. Miasto ciekawej historii związanej z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, ośrodek akademicki, dysponujące wybitną placówką muzealną, położone w sąsiedztwie kompleksów leśnych i doliny Sanu ma dużą szansę na rozwój turystyki krajoznawczej i biznesowej.

 18. Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jómsborg – Vineta
  www.jomsborg-vineta.com

  W historycznym mieście Wolin utworzono Centrum Słowian i Wikingów, osobliwą placówkę turystyczno-kulturalną zbudowaną na podstawie wyników badań archeologicznych. Poza tradycyjnym zwiedzaniem oferowane są „lekcje żywej historii”, rejsy repliką łodzi słowiańskiej z XII wieku. Dla dzieci zorganizowano specjalny plac zabaw, również nawiązujący do prehistorii. Wśród licznych imprez dorocznie odbywa się Festiwal Słowian i Wikingów i Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej.

Laureaci Konkursu otrzymali Honorowe Statuetki „Wawrzyn Polskiej Turystyki” a jednocześnie zostali uroczyście nominowani do Polskiej Akademii Innowacji Turystyki, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Wyższą Szkołę Ekonomiczną w dniu 3 października 2009 r. na uroczystej Gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Celem Akademii jest m.in.: zgłaszanie uwag i wniosków do projektu dokumentów i aktów prawnych istotnych dla rozwoju turystyki; inicjowanie nowych form rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej ze szczególnym ukierunkowaniem na upowszechnienie różnych form turystyki wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz turystyki rodzinnej; monitorowanie stanu polskiej turystyki; współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Prezydentem Polskiej Akademii Innowacji Turystyki jest prof. dr Janusz Merski, Rektor ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Jan Paweł Piotrowski


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl