Rozstrzygnięto VI edycję konkursu WAWRZYN POLSKIEJ TURYSTYKI

W trakcie jubileuszowej, dwudziestej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych LATO (17-19. kwietnia 2015) uroczyście wręczono kolejne Wawrzyny Polskiej Turystyki.

Inicjatywa tego prestiżowego Konkursu pochodzi od Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, pozarządowej organizacji społecznej skupiającej wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki. Idea ta znalazła od samego początku wsparcie ALMAMER Szkoły Wyższej, jednej z najstarszych niepublicznych uczelni wyższych, kształcącej już od ponad 21 lat kadry turystyki. Przedsięwzięcie zyskało wsparcie ze strony wielu instytucji i organizacji. Dowodzi tego uczestnictwo w pracach Kapituły Konkursu, tak wybitnych osób, jak zwłaszcza: Pani Katarzyny Sobierajskiej, wieloletniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pana Rafała Szmytke – prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i jej wiceprezesa, Pani dr Elżbiety Wąsowicz- Zaborek.

Konkurs wspiera szeroko rozumianą innowacyjność w gospodarce, to kierunek szczególnie propagowany przez Unię Europejską. Innowacyjność odważnie wkracza także do polskiej turystyki, która w ostatnich latach poczyniła bardzo duży postęp: nowe produkty, nowe technologie, nowe segmenty rynku.

Laureaci Wawrzynu tworzą Polską Akademię Innowacji Turystyki

Oto laureaci VI edycji Wawrzynu Polskiej Turystyki

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Systematycznie uzupełniana i wzbogacana ekspozycja plenerowa Muzeum Wsi Mazowieckiej. Do muzeum przeniesiono nowe obiekty, nastąpiła rewitalizacja przestrzeni, także terenów zielonych. Utworzono centrum konferencyjne, podjęto organizację imprez. Więcej informacji: www.mwmskansen.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK czynnie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji kampanii „Olsztyn aktywnie” poprzez organizację imprez turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej oraz publikację materiałów promocyjno-informacyjnych. Inicjatywy te były prowadzone wspólnie z samorządami miasta i województwa. Więcej informacji: www.mazury.pttk.pl

Miasto i Gmina Ośno Lubuskie

Miasto i gmina Ośno Lubuskie, położone tuż przy granicy polsko- niemieckiej, są bardzo dobrymi ambasadorami naszego kraju. Zintegrowane działania samorządu i organizacji pozarządowych doprowadziły do rewitalizacji zabytków i otaczającej je przestrzeni, także terenów zielonych. Powstały ścieżki rowerowe i przyrodnicze, zadbano o informację wizualną. Więcej informacji: www.osno.pl


Nagrody wręczali: Przewodnicząca Kapituły Konkursu Pani Minister Katarzyna Sobierajska, współinicjator Konkursu, Pan Prof. dr Janusz Merski – Rektor i Założyciel ALMAMER Szkoły Wyższej i główny organizator przedsięwzięcia Pan dr Witold Rybczyński, ambasador ad personam, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki.

Konkursy wyłaniają najlepszych, będąc jednocześnie zachętą do twórczych kontynuacji. Posiadanie WAWRZYNU POLSKIEJ TURYSTYKI jednoznacznie potwierdza, że laureat obrał kurs na innowacyjność.

Udział w konkursie jest otwarty. Organizatorzy liczą na kolejnych kandydatów do WAWRZYNU POLSKIEJ TURYSTYKI.

Bliższe informacje: www.wawrzynpolskiejturystyki.pl

dr Jan Paweł Piotrowski
Rzecznik prasowy Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki


WAWRZYNY 2015 RELACJE
Cala Polska pisze o Wawrzynach

http://aktualnosciturystyczne.pl/pot/nowi-czlonkowie-polskiej-akademii-innowacji-turystyki

http://www.sierpc.com.pl/news-news-1693/0/Prestizowy-Wawrzyn-Polskiej-Turystyki-dla-sierpeckiego-Muzeum-17-04-2015-r

http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/wawrzyn-polskiej-turystyki-dla-osna-lubuskiego/

http://www.wot.org.pl/aktualnosci.php?id=64

http://www.osno.pl/

http://www.mazury.pttk.pl/component/content/article/720-nagroda-dla-naszego-oddziau-pttk.html

http://www.nomada.org.pl/

http://echokamienia.pl/wiadomosci/powiat-region/3198-wawrzyn-polskiej-turystyki-dla-oddzialu-pttk-w-miedzyzdrojach

http://swidnica.naszemiasto.pl/tag/wawrzyn-dot.html

http://radioszczecin.pl/1,64742,wiadomosci&dtx=&szukaj=&s=1

http://www.rotwl.pl/rot_wojewodztwa_lodzkiego_laureatem_konkursu_wawrzyn,957,0,0.html

http://zhp.pl/2012/zhp-uhonorowane-nagroda-wawrzyn-polskiej-turystyki/

http://www.bialystokonline.pl/bialystok-z-wawrzynem-polskiej-turystyki,artykul,66571,8,1.html

http://www.gdansk.pl/start_nowy,870,23316.html

http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_79707.html

http://www.szwejk-przemysl.pl/index.php?id=news&news=37

http://www.amber.com.pl/wiadomosci/wydarzenia/item/1226-%E2%80%9Ewawrzyn-polskiej-turystyki%E2%80%9D-dla-muzeum-bursztynu

http://www.forum.radiobielsko.pl/news/8621-Wawrzyn-dla-Bielska-Bialej.html

http://www.podlaskieit.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=379&cntnt01returnid=58


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl