Zgłoszenie udziału

Zgłoszenia do VIII edycji przyjmujemy od 1 stycznia do 25 maja 2017 roku

W celu rejestracji prosimy o wypełenieni poniższych dokumentów
i przesłanie ich na podany adres:

Biuro Komitetu Organizacyjnego
Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa,
pok. F213 (2 piętro)

bądź przesłanie e-mailem na adres: swrt@swrt.pl

Oświadczenie do samooceny

Ankieta Samooceny Przedsiębiorstwa


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl